نخستین نمایشگاه جامع تاکسی و تاکسیرانی کشور

این نمایشگاه از تاریخ ۲۷ الی ۲۹ بهمن ماه سال ۱۳۹۱ در محل هتل المپیک تهران برپاشد. در این نمایشگاه شرکت­های مختلف در زمینه های سیستم­های هوشمند, سیستم­های پرداخت الکترونیک کرایه, شبکه های بانکی و بیمه ای, قطعه سازان و خودرو سازان حضور یافتند.یکی از اهداف اصلی این نمایشگاه ایجاد شبکه اطلاع رسانی, اطلاعات خدمات و تولیدات جانبی تاکسی برای سازمانهای تاکسیرانی و عامه جامعه در نظر گرفته شد. از اهداف دیگر این نمایشگاه ارتباط مستقیم و بلاواسطه تولیدکننگان و خودروسازان با مدیران عامل سازمانهای تاکسیرانی کشور در جهت ارائه خدمات به تاکسیرانان در نظر گرفته شد.

شرکت اورنگ کالا به عنوان شرکت برگزیده در زمینه ارائه سیستم­های هوشمند ناوگانهای تاکسیرانی و حمل و نقل کشور با دو رویکرد اصلی افزایش کیفیت به همراه کاهش هزینه ها مورد توجه اتحادیه تاکسیرانیهای شهری کشور قرار گرفت و به عنوان اسپانسر اصلی نخستین نمایشگاه جامع تاکسی و تاکسیرانی کشور برگزیده شد و آخرین دستاوردهای خودرا در اختیار اتحادیه ها و سازمانهای تاکسیرانی قرار داد.

Subscribe in a reader

Related Posts

No Comments Yet.

دیدگاهی بنویسید