اخبار و مجله خبری شرکت اورنگ کالا
هر روز میتوانید در قسمت مجله خبری گلوبال استار بادنیای جی پی اس و تکنولوژی روز دنیا آشنا و جدیدترین اخبار و اطلاعات سیستمهای جی پی اس و ردیاب ماهواره ای شخصی و خودرو و مدیریت ناوگان حمل و نقل را مطالعه فرمایید و در سازمان یا تجارت خود مورد استفاده قرار دهید.

این قسمت جهت استفاده سازمان ها، شرکت ها و همکاران و عموم مشتریان و علاقه مندان به دنیای جی پی اس و سیستم های ردیابی و مدیریت ناوگان تهیه گردیده است.