حریم اختصاصی مشتریان

حریم شما برای ما اهمیت دارد. ما نسبت به حفظ اطلاعات شخصی مشتریان در حوزه وب سایت خود در شرایط استاندارد متعهد می گرددیم.
بدیهی است هرگونه افشاء اطلاعات مورد نظر که از طریق حملات اینترنتی و یا شرایط غیر استاندار عمومی باشد، از مسئولیت این شرکت خارج می باشد.

حریم اختصاصی شرکت اورنگ کالا

لوگوی شرکت اورنگ کالا به عنوان یک نام و علامت تجاری ثبت شده است. کلیه حقوق این وب سایت برای شرکت اورنگ کالا محفوظ است.
با احترام
مدیریت شرکت اورنگ کالا
E-mail:sales@orang.ir