سیستم  ردیابی و مدیریت ناوگان

نظر به اهمیت مصرف سوخت و افزایش بهره وری پرسنل ناوگان حمل و نقل شرکتهای فعال و همچنین لزوم کاهش هزینه های جاری با توجه به فضای صنعت کشور, شرکت اورنگ کالا,سیستم مدیریت ناوگان خود را با بهره مندی از مزایای زیر ارائه مینماید.

 ۱٫آگاهی از موقعیت و وضعیت تمام خودروهای حمل و نقل شرکت بصورت آنلاین.

 ۲٫ازبین رفتن امکان سرقت وسایل نقلیه.

 ۳٫مدیریت زمان جهت استفاده از خودرو و افزایش ارائه خدمات.

 ۴٫کاهش مصرف سوخت.

 ۵٫کاهش هزینه های عملیاتی.

 ۶٫افزایش در بهره وری نیروی انسانی.

 ۷٫عدم امکان استفاده شخصی راننده از خودرو.

 ۸٫ردیابی خودرو در نقاط کور جغرافیایی.