ردیاب خودرو FM-PRO4 Ruptela روپتلا

این ردیاب دستگاه پیشرفته نسل چهارم سخت افزارهای ردیابی روپتلا است که با توجه به قابلیت ها و امکانات گسترده آن، بهترین گزینه برای پروژه های مدیریت ناوگان پیچیده و پیشرفته محسوب می شود. از جمله ویژگیهای این سخت افزار می توان به موارد زیر اشاره نمود. الگوریتم های هوشمند و بهینه برداشت و ارسال اطالعاات به سرور و همچنین ورودی های متنوع برای ارتباط با سنسور ها و سخت افزارهای جانبی وهمچنین طراحی صنعتی و محافظت در برابر تغییرات ولتاژ زیاد از جمله ویژگی های این سخت افزار است.