ردیاب ماهواره ای خودرو و موتور سیکلت Globalstar 058

ردیاب ماهواره ای خودرو و موتور سیکلت گلوبال استار ۰۵۸ شرکت اورنگ کالا یک ردیاب حرفه ای کامل با آنتنهای GPS و GSM داخلی میباشد، که قابلیت نصب آسان سریع را به این ردیاب اضافه نموده است.